top of page

Termeni + Conditii

Acest website este proprietatea Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectura si contine date informative cu privire la domeniul proiectarii in constructii si avizarii proiectelor. 

Datele furnizate sunt strict informative si pot fi diferite fata de realitate. Pentru siguranta informatiei, accesati website-urile sau vizitati adresele institutiilor listate. 

© www.roce.ro - Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectura

 

DREPURI DE AUTOR:  

 

Materialele prezentate pe website (texte, imagini, grafica, etc) sunt proprietatea www.roce.ro - Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectura si sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind Dreptul de Autor si Drepturile Conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea, editarea si folosirea lor este interzisa fara acordul proprietarului si se pedepseste conform legislatiei in vigoare. © www.roce.ro

Prin utilizarea site-ului www.roce.ro (incluzand accesul si navigarea pe acest site) se considera ca ati citit, inteles si acceptat integral termenii si conditiile prezentate mai jos, cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta. In cazul In care nu sunteti de acord cu oricare dintre acesti termeni si conditii, aveti posibilitatea de a inceta imediat utilizarea site-ului.

Acest website nu solicita vizitatorilor sa introduca nici un fel de informatie personala / inregistrare, pentru a putea accesa continutul acestuia! Nu colectam si nu procesam date personale prin intermediul utilizarii acestui website!

CAPITOLUL 1 - Generalitati

1.1 - INFORMAŢII GENERALE

Acest website "www.roce.ro" este proprietatea "Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectură" cu sediul social în Strada Mămulari, nr. 4, Sector 3, Bucureşti.

 

1.2 - DREPTURI DE AUTOR

 

Întregul conţinut al website-ului "www.roce.ro", incluzând imagini, texte, animaţii, design, grafică şi orice alte date, este proprietatea "Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectură" şi este protejat conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. Folosirea fără acordul scris al "Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectură" a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 

2.2 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

"Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectură" nu garantează că website-ul "www.roce.ro", serverele pe care este găzduit, sau email-urile trimise de la "contact.arhitectura@gmail.com" sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari.

 

Utilizatorul foloseşte website-ul pe riscul propriu, "Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectură" fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea website-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe website. Website-ul este realizat si gazduit pe serverele Wix.com.

 

"Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectură" nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe website.

 

Informaţiile incluse pe "www.roce.ro" au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care le considerăm de încredere. În orice caz, recomandăm ca înainte de a realiza documentaţii în baza informaţiilor menţionate pe website, să verificaţi actualitatea acestora, direct la instituţiile publice sau private aferente. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţa "Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectură" la adresa contact.arhitectura@gmail.com, pentru a putea fi luate măsurile necesare.

CAPITOLUL 2 - Politica de Confidentialitate

2.1 - POLITICA "IOANA A. POPOVICI-CSETEY BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA" PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitatea noastra de Operator de date cu caracter personal, va rugam sa acordati atentie Politicii societatii noastre in domeniul protectiei datelor cu caracter personal pentru a intelege modul in care vor fi tratate datele dvs. cu caracter personal, aflate in administrarea noastra.

 

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este foarte importanta pentru noi, prin urmare acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a tuturor persoanelor cu care colaboram, precum si alte persoane ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte sau la care am avut acces din ratiuni profesionale dintr-o sursa autorizata.

 

Datele primite prin intermediul email-marketing, newsletters, SMS, sunt eliminate fara a pastra informatii referitoare la adrese de contact.

 

2.2 - CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

Date cu caracter personal inseamna orice informatie care ar putea conduce catre o persoana fizica identificata sau identificabila.

2.3 - CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 

“Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor.

 

In contextul cerintelor GDPR, va informam ca nu facem prelucrari automate a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

2.4 - PRINCIPIILE SI SCOPUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 

"Ioana A. Popovici-Csetey  Birou Individual de Arhitectură" se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

 

a - Prelucrate in mod corect, legal si transparent - in cadrul biroului de proiectare;

b - Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime (pct. d,e);

c - Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;

 

d - Va informam ca am putea folosi datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

In scopul Incheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul incheierii sau executarii contractului (intocmire documentatii tehnice pentru obtinere Certificat de Urbanism, avize si acorduri, Autorizatii de Construire/Demolare precum si alte documentatii tehnice necesare intocmirii proiectului tehnic). Pentru a putea sa va oferim produsele si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram anumite date cu caracter personal care va aparțin.

 

e - In scopul indeplinirii unor obligatii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligatii legale. Solicitam o serie de date personale, in scopul de a ne indeplini obligatiile impuse de catre autoritatile guvernamentale si locale in legatura cu facturarea si raportarile catre autoritătile fiscale.

 

"IOANA A. POPOVICI-CSETEY BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA" NU ISI ASUMA RASPUNDEREA IN PRIVINTA PRELUCRARII ERONATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DCP), DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE LA CARE SE DEPUN DOCUMENTATIILE TEHNICE IMPREUNA CU "DCP" SI ALTE ENTITATI CONTRACTATE IN VEDEREA REALIZARII / AVIZARII / EMITERII DOCUMENTATIILOR.

 

2.5 - PRELUCRARE AUTOMATA DE DATE. COOKIE

 

Politica in domeniul cookie este disponibila pe site-ul nostru - Capiltulu 3. Va amintim ca, utilizand setarile browserului dvs de internet, va puteti exercita dreptul de a sterge Cookies, atunci cand vizitati pagina de internet a companiei noastre.

 

2.6 - PERIOADA STOCARII DATELOR

 

"Ioana A. Popovici-Csetey  Birou Individual de Arhitectură" pastreaza datele prelucrate pentru o perioada nedeterminata de timp, in scopuri de arhivare  pentru restaurarea anumitor informati care v-ar putea fi necesare.

 

2.7 - DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

In conformitate cu Regulamentul GDPR 2016, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care "Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectură" le prelucreaza:

 

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi:

 

•  dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;

•  dreptul la rectificare, care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;

•  dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale (date primite pe e-mail/SMS sau format hartie-arhiva);

•  dreptul de a vă opune prelucrării, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

•  dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

•  dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa postala b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 Bucuresti sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro;

 

Inainte de a va exercita dreptul de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, va sugeram sa ne transmiteti mai intai o solicitare scrisa, la adresa de e-mail: contact.arhitectura@gmail.com

 

2.8 - SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR

 

Societatea noastra depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru, dar aveti totusi in vedere ca nu exista tehnici si metode infailibile. Va rugam sa ne anuntati daca ati constatat un incident legat de protectia datele dumneavoastră cu caracter personal si va garantam ca vom lua masuri imediate.

 

2.9 - ACTUALIZARE

 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezenta "Politica de Confidentialitate" poate fi modificata periodic, prin actualizarea site-ului "Ioana A. Popovici-Csetey Birou Individual de Arhitectură" - www.roce.ro

CAPITOLUL 3 - Cookies

3.1 - CE SUNT COOKIE-URILE?

 

Sunt fişiere de mici dimensiuni, formate din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care acesta accesează internetul.

 

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server, unui browser (Internet Explorer, Edge, Chrome, Opera, Firefox, Safari, etc.) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

 

3.2 - LA CE SUNT UTILE COOKIE-URILE?

 

Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea continuţului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi conţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

 

3.3 - UTILIZAREA COOKIE-URILOR?

 

Există două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele per sesiune sunt fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Cele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii Cookie-ului sau până sunt şterse manual de către utilizator, accesând setările browserului (Internet Explorer, Edge, Chrome, Opera, Firefox, Safari, etc.).

 

3.4 - CONŢIN COOKIE-URILE DATE PERSONALE?

 

Cookie-urile în sine nu solicită şi nu stochează informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităti pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

3.5 - OPŢIUNI PRIVIND COOKIE-URI

 

În general, un browser folosit pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit.


Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în meniul de setări al aplicaţiei (browser-ului web).

 

3.6 - IMPORTANŢA COOKIE-URILOR PENTRU INTERNET

 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator.

CAPITOLUL 4 - NFT

Pagina in lucru!

bottom of page