top of page

Avize Utilitati

 

In vederea realizarii obiectivului propus, ne sunt necesare aprobarile furnizorilor de utilitati, prin obtinerea avizelor de amplasament.

Proiectare Arhitectura

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit documentatia (exceptand studiile de specialitate) in vederea obtinerii Avizelor!

Prin Certificatul de Urbansim ne sunt solicitate, de catre primaria emitenta a acestuia, o serie de avize si acorduri pentru utilitati (apa, canalizare, energie eletcrica, energie termica, etc.) Aceste avize se vor obtine de la autoritatile competente, in baza unei documentatii standard formata din:

•  Cerere tip (in original, ce poate fi descarcata de pe website-ul autoritatii respective)

•  Chitanta privind achitarea taxei (original)

•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare Agent Economic (copie)

•  Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie)

•  Extras de Carte Funciara la zi si Orto-Foto Plan

•  Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2 ex.)

•  Plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

•  In functie de caz, se pot solicita si Memoriu Tehnic de Arhitectura, planuri sau solutii de arhitectura în original.

Avizele si acordurile pentru utilitati sunt necesare in vederea asigurarii posibilitatii de racordare/bransare la infrastructura edilitara, bineinteles in conditiile impuse de caracteristicile amplasamentului si ale retelelor de distributie din zona. 

Avizele si acordurile fac parte din Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC), sunt emise in baza Certificatului de Urbanism si au valabilitate exclusiv pentru obiectivul propus prin acesta. Termenul de valabilitate al acestora este aceeasi cu termenul de valabilitate al Certificatului de Urbanism (inclusiv in cazul prelungirii acestuia).

In cazul in care se doreste emiterea unui nou Certificat de Urbanism, fara a modifica obiectivul si functiunea acestuia, se poate solicita prin cerere si Memoriu Tehnic, pastrarea avizelor si acordurilor (in termen de valabilitate) deja obtinute prin vechiul Certificat de Urbanism.

bottom of page