top of page

Protectia Mediului

 

Acordul sau actul administrativ ce presupune studierea impactului asupra mediului a proiectului propus spre executie.

Proiectare Arhitectura

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit documentatia (exceptand studiile de specialitate) in vederea obtinerii Avizelor!

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) este institutia de specialitate a administratiei publice centrale cu competente in implementarea politicilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului. Ea se afla in subordinea Ministerului Mediului (MM).

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) va emite in baza unei documentatii tehnice, Acordul de Mediu necesar completarii documentatiei in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.

Documentatia va cuprinde:

•  Cerere tip aferenta institutiei emitente ANPM Bucuresti sau ANPM Ilfov

•  Notificare completata in original
•  Chitanta privind achitarea taxei (original)
•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie)
•  Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie)

•  Extras de Carte Funciara la zi si Orto-Foto Plan

•  Certificat de Urbanism + Anexe (copie)

•  Plan de Situatie cu marcarea constructiei propuse (original)
•  Memoriu de Arhitectura (original)

A22_4.jpg

Ne ocupam noi!

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit toata documentatia necesara obtinerii Certificatului de Urbanism, a avizelor si acordurilor solicitate prin acesta, precum si documentatia completa in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire!

bottom of page