Avize Utilităţi

AVIZE.jpg

Ai nevoie de ajutor în vederea întocmirii dosarelor pentru obţinerea avizelor de utilităţi?

Consultanţă pas cu pas, de la alegerea terenului, proiectare, avizare şi autorizare, alegerea materialelor şi punerea în opera a proiectului tău!

Prin Certificatul de Urbansim ne sunt solicitate, de către primăria emitentă a acestuia, o serie de avize şi acorduri pentru utilităţi (apă, canalizare, energie eletcrică, energie termică, etc.) Aceste avize se vor obţine de la autorităţile competente, în baza unei documentaţii standard formată din:

•  Cerere tip (în original, ce poate fi descărcată de pe website-ul autorităţii respective)

•  Chitanţa privind achitarea taxei (original)

•  Carte Identitate sau Certificat Înmatriculare Agent Economic (copie)

•  Actul de Proprietate sau Vânzare - Cumpărare (copie)

•  Extras de Carte Funciară la zi şi Orto-Foto Plan

•  Plan cadastral de încadrare în zonă scara 1:2000 (2 ex.)

•  Plan de situaţie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

•  În funcţie de caz, se poate solicita şi un Memoriu Tehnic de Arhitectură

Avizele şi acordurile pentru utilităţi sunt necesare în vederea asigurării posibilităţii de racordare/branşare la infrastructura edilitară, bineînţeles în condiţiile impuse de caracteristicile amplasamentului şi ale reţelelor de distribuţie din zonă. 

Avizele şi acordurile fac parte din Documentaţia Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC), sunt emise în baza Certificatului de Urbanism şi au valabilitate exclusiv pentru obiectivul propus prin acesta. Termenul de valabilitate al acestora este aceeaşi cu termenul de valabilitate al Certificatului de Urbanism (inclusiv în cazul prelungirii acestuia).

În cazul în care se doreşte emiterea unui nou Certificat de Urbanism, fară a modifica obiectivul şi funcţiunea acestuia, se poate solicita prin cerere şi Memoriu Tehnic, păstrarea avizelor şi acordurilor (în termen de valabilitate) deja obţinute prin vechiul Certificat de Urbanism.