Proiectare Rezistenta | Structuri Clasice

AVIZE.jpg

Proiectare Arhitectură? Locuinţe, Anexe, Clădiri Birouri sau Locuinţe Colective?

Consultanţă pas cu pas, de la alegerea terenului, proiectare, avizare şi autorizare, alegerea materialelor şi punerea în opera a proiectului tău!

Proiectul de rezistenţă este documentaţia de bază pentru realizarea structurii de rezistenţă a obiectivului propus. Acesta conţine informaţii despre săpăturile necesare realizării fundaţiei, calculul şi predimensionarea acesteia, calculul şi predimensionarea fundaţiei în sine, a stâlpilor şi a grinzilor, planşeele, armăturile şi proiectul de realizare a scărilor, etc.

Proiectul de rezistenţă este necesar atât la obţinerea Autorizaţiei de Construire cât şi la execuţia structurii de rezistenţă a imobilului şi este realizat doar de către ingineri structuristi atestaţi.

Toată documentaţia va fi avizată prin realizarea Referatului de Verificare al proiectului.
Această documentaţie este întocmită separat de către un inginer verificator atestat.

Proiectul de rezistenţă este format din:

•  Documentaţie Tehnică Autorizaţie Construire - D.T.A.C.
•  Proiect Tehnic Execuţie - P.T.
•  Detalii de Execuţie - D.E.

CONŢINUTUL PROIECTULUI DE REZISTENŢĂ (diferă în funcţie de complexitate):

Proiectul de rezistenţă se realizează în format D.T.A.C. + P.T. + D.E. (după caz) şi conţine:


•  Săpături fundaţie
•  Plan fundaţie
•  Plan cofraje, stâlpi şi grinzi fiecare nivel diferit
•  Proiect scară
•  Secţiuni caracteristice
•  Detalii tehnice diferite de caz
•  Listă cantităţi armături
•  Listă cantităţi beton
•  Memoriu Tehnic

Proiectul de rezistenţă ara la bază proiectul de arhitectură.
Nu se poate realiza până la definitivarea proiectului de arhitectură.