DOSAR

BIBLIOTECA PROIECTARE

 

PROIECTAREA UNEI CONSTRUCTII DE ORICE TIP, INCEPE CU 3 PASI SIMPLI !

 

Primul pas este obtinerea unui Certificat de Urbanism de la institutia aferenta localitatii.

 

CE ESTE CERTIFICATUL DE URBANISM?

 

Certificatul de Urbanism este documentul legal, necesar in prima faza, unui arhitect, pentru a studia posibilitatile utilizarii terenului, in functie de tema de proiectare. Fara Certificatul de Urbanism, studiile nu pot incepe. 

 

Prin Certificatul de Urbanism, obtinem informatiile necesare in legatura cu oportunitatile de construire, si anume:

- incadrarea in planurile de urbanism (PUG/PUZ) si functiunile admise;

- retragerile minime obligatorii fata de vecini si retragerile fata de drumurile de acces;

- retragerile fata de alte cladiri existente pe terenul studiat sau in imediata apropiere;

- nivelul de inaltime maxim admis;

- procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) si coeficientul de utilizare al acestuia (C.U.T.);

- retragerile de la drumul principal de acces in cazul in care autoritatile zonale au in vedere largirea arterei stradale;

- lista de avize si acorduri necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;

 

OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM SE POATE FACE DUPA CE AM PARCURS URMATORII PASI:

 

a) vizita la teren impreuna cu arhitectul (daca este cazul);

b) delimitarea terenului prin plan de cadastru si obtinerea planurilor de cadastru (O.C.P.I.);

c) stabilirea unui plan preliminar de proiectare in vederea intocmirii documentatiei pentru obtinere C.U.

CALCULUL COEFICIENTILOR URBANISTICI:
P.O.T. (procentul de ocupare al terenului) = suprafata construita ÷ suprafata teren x 100
C.U.T. (coeficientul de utilizare al terenului) = suprafata construit desfasurata ÷ suprafata teren
LOGO 7.png