Proiectare Instalaţii

AVIZE.jpg

Proiectare Arhitectură? Locuinţe, Anexe, Clădiri Birouri sau Locuinţe Colective?

Consultanţă pas cu pas, de la alegerea terenului, proiectare, avizare şi autorizare, alegerea materialelor şi punerea în opera a proiectului tău!

Pentru orice program arhitectural, de tip locuinţă, birou, cultură, agrement, depozitare, etc. este nevoie de realizarea unui proiect de instalaţii edilitare ce conţine specialităţile: instalaţii sanitare, termice, electrice, ventilaţie.

Proiectul de instalaţii este realizat în format D.T.A.C. pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi în format P.T. + D.E. şi anume proiectul tehnic, pentru execuţie. Acesta conţine informaţiile legate de traseele de alimentare cu apă şi canalizare, racorduri, scurgeri, pluviale, trasee electrice, tablouri electrice, calcul de consum, corpuri de iluminat, poziţionarea prizelor şi a întrerupătoarelor, traseele instalaţiilor termice, poziţia şi calculul elementelor radiante în funcţie de încăpere, traseele şi dimensionarea tubulaturilor de ventilaţie, calculul capacităţii aparatelor de ventilare, etc.

Proiectul de instalaţii este realizat pe specialităţi de către ingineri proiectanţi atestaţi.

Toată documentaţia va fi avizată prin realizarea Referatului de Verificare a proiectului.
Această documentaţie este întocmită separat de către un inginer verificator atestat.

Proiectele de instalaţii sunt formate din:

•  Documentaţie Tehnică Autorizaţie Construire - D.T.A.C.
•  Proiect Tehnic Execuţie - P.T.
•  Detalii de Execuţie - D.E.

CONŢINUTUL GENERAL PROIECTULUI DE INSTALAŢII (diferă în funcţie de complexitate):

A. Instalaţii Sanitare


•  Memoriu Tehnic
•  Listă cantităţi materiale
•  Listă obiecte sanitare
•  Planse trasee instalaţii fiecare nivel diferit (cote de gabarit, dimensiuni, poziţionare)
•  Schemele de racord

B. Instalaţii Termice


•  Memoriu Tehnic
•  Listă cantităţi materiale
•  Listă elemente încălzire
•  Planse trasee instalaţii fiecare nivel diferit (cote de gabarit, dimensiuni, poziţionare)
•  Schemele de racord
•  Opţional fişe tehnice centrale termice

C. Instalaţii Electrice


•  Memoriu Tehnic
•  Listă cantităţi materiale
•  Planse trasee instalaţii fiecare nivel diferit (cote de gabarit, dimensiuni, poziţionare)
•  Schemele de racord

D. Instalaţii Ventilaţie


•  Memoriu Tehnic
•  Listă cantităţi materiale
•  Planse trasee instalaţii fiecare nivel diferit (cote de gabarit, dimensiuni, poziţionare)
•  Schemele de racord
•  Opţional fişe tehnice aparate de ventilare

Proiectul de instalaţii are la bază proiectul de arhitectură şi nu se poate realiza până la definitivarea proiectului de arhitectură.