top of page

Inspectoratul Regional de Constructii Bucuresti-Ilfov

 

Orice interventie asupra unei constructii existente, implica aprobarea I.R.C.B.I.

Proiectare Arhitectura

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit documentatia (exceptand studiile de specialitate) in vederea obtinerii Avizelor!

Inspectoratul Regional de Constructii Bucuresti-Ilfov (IRCBI) este autoritatea tehnica specializata ce exercita controlul de stat in domeniul constructiilor in baza Legii 50/1991 si a Legii 10/1995.

Orice interventie asupra unei constructii existente, spre exemplu, extindere, consolidare, supraetajare, mansardare, este supusa avizarii Inspectoratului Regional de Constructii Bucuresti-Ilfov (IRCBI).

Documentatia va cuprinde:

•  Cerere tip pentru interventii asupra constructiilor existente
•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie)

•  Certificat de Urbanism + Anexe (copie)

•  Avizul Ministerului Culturii (copie) - daca este cazul

•  Plan de Situatie cu amplasamentul imobilului (original)

•  Proiect Tehnic (original)

•  Memoriu Tehnic (2 ex.)

•  Expertiza Tehnica (original)

bottom of page