Acest website este proprietatea IP-BIA si contine date informative cu privire la domeniul proiectarii in constructii si avizarii proiectelor.

Datele furnizate sunt strict informative si pot fi diferite fata de realitate. Pentru siguranta informatiei, accesati web-siteurile sau vizitati adresele institutiilor listate. 

© www.roce.ro - Ioana Antoaneta Popovici - Birou Individual de Arhitectura

 

LEGAL - DREPURI DE AUTOR:  Materialele prezentate pe website sunt proprietatea IP-BIA

Copierea, editarea si folosirea lor este interzisa fara acordul proprietarului. © www.roce.ro 2019

  • Facebook - Grey Circle
  • Vimeo - Grey Circle

 

AVIZ I.S.U.

INSPECTORATUL DE SITUATII DE URGENTA BUCURESTI-ILFOV

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit toata documentatia in vederea obtinerii Avizelor si Acordurilor necesare emiterii Autorizatiei de Construire!

 

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI I.S.U.:

 

SECURITATE LA INCENDIU

1. Cerere-tip;

2. Certificatul de urbanism;

3. Scenariul de securitate la incendiu;

4. Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii si/sau instalatii, dupa caz;

5. Planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

6. Dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;

7. Piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, dupa caz, pentru arhitectura in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", intocmite la faza de proiectare pentru autorizatia de construire;

8. Piese desenate cuprinzand situatia propusa la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu";

9. Schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz;

10. Piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;

11. Scheme ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", dupa caz;

12. Schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz;

13. Relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, dupa caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pe care se marcheaza modificarile propuse;

14. Piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cu incinta statiei, care nu trebuie sa depaseasca limita de proprietate ori limita terenului inchiriat sau concesionat, pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia;

15. Schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;

16. Schema instalatiei si plan cu zonarea EX;

17. Opis cu documentele depuse.

 

Documentatia se va preda in doua exemplare originale.

Documentatia Tehnica se va realiza conform:

NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC A CONSTRUCTIILOR P118/1999

PROTECTIE CIVILA

1. Cerere-tip;

2. Certificat de urbanism;

3. Plan de situatie si de incadrare in zona, scara 1:200, 1:500 ori1:1000, cu mentionarea distantelor fata de constructiile vecine si marcarea iesirilor de salvare, dupa caz;

4. Plan de arhitectura al nivelului subteran al constructiei in care este amenajat adapostul;

5. Schema instalatiilor de filtro-ventilatie, pentru adaposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane si schema instalatiilor electrice din adapost;

6. Planul sectiunii verticale a cladirii pe care se reprezinta adapostul, daca este cazul, instalatiile de filtro-ventilatie din adapost;

7. Memoriu tehnic de specialitate care trebuie sa contina date privind: necesarul de personal de adapostit; echiparea cu instalatii speciale, grupuri sanitare, utilaje si tamplarie; accesul, grosimea peretilor si planseelor; instalatiile electrice, sanitare, de incalzire si altele asemenea, de filtro-ventilaţie pentru adaposturile cu capacitate de adapostire de peste 50 de persoane;

8. Opis cu documentele depuse.

Documentatia se va preda in doua exemplare originale.

Documentatia Tehnica se va realiza conform:

NORME TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA ADAPOSTURILOR DE PROTECTIE CIVILA IN SUBOSOLUL CONSTRUCTIILOR NOI - Decizia 177/1999

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" - BUCURESTI-ILFOV

Adresa: Calea 13 Septembrie, nr. 135, Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.207.55.00

Email: contact@isubif.ro

Web: www.isubif.ro

Program relatii cu publicul: Luni - Vineri: 8:00-16:00