DOC.AVIZE

AVIZ SANATATEA POPULATIEI

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit toata documentatia in vederea obtinerii Avizelor si Acordurilor necesare emiterii Autorizatiei de Construire!

 

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZ SANATATEA POPULATIEI:

1. Cerere tip

2. Declaratie de Consimtamant

3. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie)

4. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie)

5. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500 

6. Certificat de Urbanism (copie)

7. Planuri cadastrale vizate prin Certificatul de Urbanism (copie)

8. Memoriu Tehnic Arhitectura (original)

9. Plan de situatie cu incadrarea in zona si mentionarea vecinatatilor

10. Proiect Tehnic | Schite si detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

Adresa: Strada Avrig, Nr. 72-74, Sector 2

Cod Fiscal: 4400956

Telefon: 021.252.79.78 - interior 114, 214

Email: dspb@dspb.ro

Web: www.dspb.ro

Program: Luni - Miercuri: 12:00-15:00, Joi: 12:00-18:30

 

Avize Sector 1 - 021.326.81.47

Taxa de 200 Ron se achita in contul RO36 TREZ 7002 0E36 5000 XXXX Trezorerie Municipul Bucuresti.

Taxa se poate achita si la sediul Directiei de Sanatate Publica din str. Avrig 72-74, Sector 2.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ILFOV

Adresa: Strada Aviator Popisteanu, Nr. 46, Sector 1

Telefon: 021.224.45.96 - interior 114

Telefon avize: 021.224.39.54

Email: ilfovdsp@yahoo.com

Web: www.dspilfov.ro

Program: Luni - Joi: 8:30-14:00, Vineri: 8.30-12:00

LOGO 7.png