DOC.AVIZE

AVIZ MUZEUL MUN. BUCURESTI

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit toata documentatia in vederea obtinerii Avizelor si Acordurilor necesare emiterii Autorizatiei de Construire!

 

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZ MUZEU MUN. BUCURESTI:

1. Cerere tip

2. Dovada taxa aviz

3. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie)

4. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie)

5. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500 

6. Certificat de Urbanism (copie)

7. Planuri cadastrale vizate prin Certificatul de Urbanism (copie)

8. Proiect D.T.A.D. Arhitectura - 1 exemplar 1:100 (original)

9. Memoriu Arhitectura in care va relata istoricul cladirii si informatii tehnice despre aceasta

10. Documentatie fotografica

11. CD - continut documentatie aviz in format electronic (PDF, Jpeg)

Se vor numerota toate paginile incepand cu cererea.

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresa: Bulevardul Ion C. Bratianu, nr.2, Sector 3, 

Telefon: 021.315.68.58

Web: www.muzeulbucurestiului.ro

e-Mail: relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro

Program relatii cu publicul: 

LOGO 7.png