DOC.AVIZE

AVIZ MINISTERUL CULTURII

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit toata documentatia in vederea obtinerii Avizelor si Acordurilor necesare emiterii Autorizatiei de Construire!

 

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI MINISTERULUI CULTURII:

1. Cerere tip

2. Opis documentatie predata la dosar aviz

3. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie)

4. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie)

5. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500 

6. Certificat de Urbanism (copie)

7. Planuri cadastrale vizate prin Certificatul de Urbanism (copie)

8. Expertiza tehnica - 2 exemplare (original)

9. Proiect D.T.A.C. Arhitectura - 1 exemplar 1:100 (original)

10. Desfasurare stradala - scara 1:200 + fotomontaj (original)

11. Studiu istoric + doc. fotografica - doar in anumite conditii (cladiri de patrimoniu, monumente, etc)

12. CD - continut documentatie aviz in format electronic (PDF, Jpeg)

Se vor numerota toate paginile incepand cu cererea.

NOTA IMPORTANTA: DATELE POT FI REACTUALIZATE DE CATRE INSTITUTIE.

VERIFICATI DATELE EXACTE DIRECT DE LA ADRESA INSTITUTIEI AFERENTE.

MINISTERUL CULTURII

DIRECTIA PATRIMONIU BUCURESTI

Adresa: Strada Sfantul Stefan, nr. 3, Sector 2, 

Telefon: 021.323.26.11 | 021.323.26.28 

Fax: 021.323.26.11

Web: www.bucuresti.djc.ro

e-Mail: dccpcnmb@rdsmail.ro

Program relatii cu publicul: Luni - Joi: 9.00 - 14.00

MINISTERUL CULTURII - JUDETUL ILFOV

Adresa: Strada Studioului, nr. 1 - Studiourile Media PRO - Buftea, Judetul Ilfov

Telefon: 021.350.69.66 

Web: www.ilfov.djc.ro

e-Mail: contact@ilfov.djc.ro

Program relatii cu publicul: Luni - Joi: 9.00 - 14.00

LOGO 7.png