DOC.AVIZE

AVIZ M.A.P.N.

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit toata documentatia in vederea obtinerii Avizelor si Acordurilor necesare emiterii Autorizatiei de Construire!

 

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI M.A.P.N.:

1. Cerere adresata U.M. 02515 "D" Bucuresti

2. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie)

3. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie)

4. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500

5. Certificat de Urbanism (copie)

6. Planuri cadastrale vizate prin Certificatul de Urbanism (copie)
7. Planuri privind constructii subterane

8. Proiecte de specialitate: Arhitectura, Instalatii, Rezistenta, Dotari si instalatii tehnologice

MAPN BUCURESTI - ILFOV

Unitatea Militara 02515 "D"

Adresa: Strada Izvor, nr. 110, Sector 5, cod 050561, Bucuresti

Telefon: 021.410.40.40 interior 1001/333

LOGO 7.png