top of page

Insectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov

 

Aviz Securitate la Incendiu

Aviz Protectie Civila

Proiectare Arhitectura

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit documentatia (exceptand studiile de specialitate) in vederea obtinerii Avizelor!

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISU) este o structura subordonata Ministerului Afacerilor Interne, ce exercita controlul de stat in domeniul constructiilor in baza Normativului P-118/1999 actualizat.

Pentru constructii noi sau interventii asupra unor constructii existente, unde se doreste schimbarea de functiune in una cu regim public, ne este solicitat Avizul ISU in vederea respectarii in exploatarea spatiului, a tuturor cerintelor de securitate civila conform normativelor in vigoare.

Documentatia ISU - Securitate la Incendiu va cuprinde:

•  Cerere tip aferenta institutiei emitente

•  Opis cu documentele depuse
•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie)
•  Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie)

•  Certificat de Urbanism + Anexe (copie)
•  Documentatii Tehnice (arhitecturainstalatiirezistenta) (original)
•  Referate de Verificare aferente - cerinta "C" (original)

•  Scenariu de Securitate la Incendiu SSI (original)

Documentatia ISU - Protectie Civila va cuprinde:

•  Cerere tip aferenta institutiei emitente

•  Opis cu documentele depuse
•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie)
•  Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie)

•  Certificat de Urbanism + Anexe (copie)
•  Documentatii Tehnice (arhitecturainstalatiirezistenta) (original)
•  Referate de Verificare aferente - cerinta "C" (original)

•  Scenariu de Securitate la Incendiu SSI (original)

bottom of page