DOC.AVIZE

AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE | PMB

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit toata documentatia in vederea obtinerii Avizelor si Acordurilor necesare emiterii Autorizatiei de Construire!

 

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI C.N.A.D.N.R.:

1. Cerere tip

2. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie)

3. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie)

4. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500

5. Certificat de Urbanism (copie)

6. Planuri cadastrale vizate prin Certificatul de Urbanism (copie)

7. Proces verbal de constatare incheiat de catre Sectia de Drumuri Nationale

8. Acord Inspectoratul de Politie Judetean - Serviciul Rutier

9. Memoriu Tehnic completat cu urmatoarele informatii:

 • pozitia kilometrica si metrica a amplasamentului in cadrul drumului national;

 • descrierea sumarä a constructiilor din incinta (existente si proiectate), a activitätii ce urmeazä a se desfasura, cu implicatii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv);

 • descrierea amenajarii accesului la drumul national, care se va realiza conform prevederilor Normativului 600/2010 privind amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice:

 

 • racordare simpla la drumul national (in cazul obiectivelor amplasate intre indicatoarele de indicatoarele de intrare/iesire in/din localitate);

 • cu benzi de accelerare si decelerare, (in cazul obiectivelor amplasate in afara indicatoarelor de intrare/iesire in/din localitate);

 • in cazul in care terenul a fost introdus prin P.U.Z., in intravilan, dar el nu se afla intre indicatoarele rutiere de intrare si iesire in/din localitate, amenajarea la drumul national se va realiza cu benzi suplimentare de circulatie, respectiv de accelerare si decelerare;

 • modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale in lungul drumului national, in zona accesului si in incinta;

 • modul de asigurare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, (semnalizarea verticală conform STAS 1848-1/2011 si semnalizarea orizontală, conform STAS 1848-7/2004) ;

 • modul de asigurare a locurilor de parcare (conform anexei 5 din HG 525/1996);

 • detaliu de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumulul national);

10. Proiect D.T.A.C. - 1 exemplar (original)

11. Plan de situatie la scara 1:500, original, in care se vor figura:

 

 • traseul existent al drumului cu toate elementele geometrice, vecini pe o distantä de 100 m stanga-dreapta si vis-a-vis fata de pozitia kilometrica la care se doreste amplasarea obiectivului;

 • amenajarea accesului la drumul national, la marginea platformei drumului national; (in cazul in care se prevede insula de separare a fluxurilor de circulatie aceasta trebuie sa fie din bordura denivelata si separata de partea carosabila prin marcaj de interzicere);

 • amplasamentul constructiilor (existente si propuse), cu precizarea distantei fata de axa si marginea partii carosabile a drumului national;

 • amplasamentul imprejmuirii, sal limitei de proprietate, distanta acestora fata de axa drumului national

 • modul de organizare a circulatie (desfasurarea traficului) in incinta;

 • spatiul desemnat pentru parcare, cu figurarea locurilor si dimensiunile acestora;

 • semnalizarea verticala si orizontala aferenta accesului, care trebuie sa fie corelate.


12. Profile transversale, in dreptul accesului si al constructiilor cu specificarea distantelor fata de axul drumului national;
13. Proiectul tehnic va fi intocmit, semnat si verificat de un inginer de specialitate (inginer de drumuri), si vizat de un verificator proiecte drumuri atestat M.L.P.A.T.;
14. Referat de Verificare intocmit de catre verificator atestat M.L.P.A.T., privind verificarea de calitate la cerinta A4,B2,D2 a proiectului;

Documentatia se depune in 3 exemplare in cazul drumurilor nationale si in 5 exemplare in cazul drumurilor nationale deschise traficulul european.

LOGO 7.png