top of page

Ministerul Culturii

 

In cazul in care obiectivul propus face parte din patrimoniul national sau se afla in zona protejata, este nevoie de aprobarea Ministerului Culturii.

Proiectare Arhitectura

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit documentatia (exceptand studiile de specialitate) in vederea obtinerii Avizelor!

Ministerul Culturii este autoritatea publica centrala responsabila de elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor in domeniul culturii. In baza Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Ministerul Culturii va emite un aviz in vederea lucrarilor ce dorim sa le realizam.

Pentru realizarea unei noi constructii sau pentru a putea intervenii asupra unei constructii existente aflata in zona protejata sau zona de protectie a unui monument istoric, este nevoie de acordul Ministerului Culturii.

In cazul in care lotul pe care dorim sa construim sau constructia asupra careia se va intervenii se afla in zona protejata / raza de protectie monument istoric, atat Certificatul de Urbanism cat si Autorizatia de Construire/Demolare vor fi emise de catre Primaria Municipiului Bucuresti.

Documentatia va cuprinde:

•  Cerere tip aferenta institutiei emitente (cerere tip)

•  Opis cu numerotarea paginilor (cuprins documentatie)
•  Nota de calcul conform OMC 3504/2021 (cerere tip)

•  Acord prelucrare date personale (cerere tip)
•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie)
•  Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie)

•  Certificat de Urbanism + Anexe (copie)
•  Extras de Carte Funciara la zi si Orto-Foto Plan
•  Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2 ex.)
•  Plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

•  Documentatie Tehnica specialitatea arhitectura (original)

•  Fatada la strada in 3 exemplare color (original)

•  Desfasurata stradala

•  Documentatie fotografica

•  Studiu istoric (doar in cazul monumentelor istorice)

•  CD cu intreaga documentatie depusa

Informatii suplimentare

Zone Protejate Bucuresti >

Harta Urbanism Bucuresti >

bottom of page