top of page

Comisia de Circulatie

 

Locurile de parcare si accesele reprezinta o adevarata provocare in orasele mari. Comisia de Circulatie decide cele mai optime solutii.

Proiectare Arhitectura

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit documentatia (exceptand studiile de specialitate) in vederea obtinerii Avizelor!

Comisia Tehnica de Circulatii este o directie a Primariei Municipiului Bucuresti ce verifica aplicarea Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism.

Comisia Tehnica de Circulatii analizeaza documentatiile tehnice depuse si emite avizul necesar obtinerii Autorizatiei de Construire.

Documentatia va cuprinde:

•  Cerere aviz (intocmita manual)
•  Actul de Proprietate doar in cazul in care accesul se realizeaza din drum de servitute - drum privat (copie)

•  Certificat de Urbanism + Anexe (copie)

•  Aviz PUG/PUZ (daca este cazul)

•  Plan de situatie cu reglementarile pentru organizarea circulatiei rutiere (original)

•  Planuri cu marcarea, numerotarea si dimensionarea locurilor de parcare (in cazul parcarilor subterane si supraterane pe mai multe niveluri)

•  Sectiuni caracteristice cu marcare locurilor de parcare si inaltimile libere (daca este cazul)

•  Memoriu Tehnic Arhitectura (original)

bottom of page