DOC.AVIZE

AVIZ A.N.I.F.

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit toata documentatia in vederea obtinerii Avizelor si Acordurilor necesare emiterii Autorizatiei de Construire!

 

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI ANIF:

1. Cerere tip

2. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie)

3. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie)

4. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500 

5. Certificat de Urbanism (copie)

6. Planuri cadastrale vizate prin Certificatul de Urbanism (copie)

7. Plan de situatie cu suprafata propusa scoaterii din circuitul agricol (original)

8. Memoriu tehnic arhitectura (original)

AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE - ILFOV

Adresa: Sos. Oltenitei, nr. 35-37, Sector 4, Bucuresti

Telefon: 0372.307.090 | 0372.307.090

Email: centrala@anif.ro

Web: www.anif.ro

Program relatii cu publicul: Luni - Joi: 8:00 - 16:30 | Vineri: 8:00 - 14:00

Adresa: Bulevardul 1 Mai, nr. 246, Berceni, Ilfov

Telefon: 021.361.28.80

Fax: 021.361.28.60

Email: ilfov@anif.ro

Web: www.anif.ro

Program relatii cu publicul: Luni - Vineri: 8:00 - 17:00

LOGO 7.png