top of page

Autoritatea Aeronautica

 

Avizul AACR ne este solicitat atunci cand terenul pe care dorim sa construim se afla sub un culoar de zbor.

Proiectare Arhitectura

 

Proiecteaza cu noi si primesti gratuit documentatia (exceptand studiile de specialitate) in vederea obtinerii Avizelor!

Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) este o regie autonoma de interes public national care indeplineste sarcini de reglementare si supraveghere a sigurantei in managementul traficului aerian. A fost infiintata in anul 1993 prin HG nr. 405/12.08.1993.

Comisia AACR va analiza documentatia tehnica realizata conform cerintelor capitolului II din RACR–AVZ si a Deciziei Directorului General al AACR nr. D 306 din 26.06.2020 si emite avizul necesar obtinerii Autorizatiei de Construire.

Documentatia va cuprinde:

•  Cerere tip aferenta institutiei emitente
•  Chitanta privind achitarea taxei (original)
•  Carte Identitate sau Certificat Inmatriculare agent economic (copie)
•  Actul de Proprietate sau Vanzare - Cumparare (copie)

•  Extras de Carte Funciara la zi si Orto-Foto Plan

•  Certificat de Urbanism + Anexe (copie)

•  Documentatie tehnica conform cerintelor capitolului II din RACR–AVZ si a Deciziei Directorului General al AACR nr. D 306 din 26.06.2020 (Memoriu / Plan situatie / Sectiuni cu marcarea inaltimii totate / Fatade, etc.) in original.

•  Ridicare Topografica in sistem WGS 84 (Studiu Obstaculare) (original)

bottom of page