DOC.AVIZE

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Proiecteaza-ti casa cu noi si primesti gratuit toata documentatia in vederea obtinerii Avizelor si Acordurilor necesare emiterii Autorizatiei de Construire!

 

Autorizatia de Construire este documentul oficial, emis de catre autoritatea competenta, in baza caruia se poate incepe executia obiectivului. In Autorizatia de Construire ne sunt enumerate conditiile si obligatiile constructorului si ale beneficiarului.

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE:

1. Cerere tip si anexa A.C. in 2 exemplare stampilata de catre proiectant

2. Chitanta achitare taxa autorizatie (original)

3. Chitanta privind achitarea taxei O.A.R. (original)

4. Certificat de Urbanism (copie)

5. Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2 ex.)

6. Plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

7. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie legalizata)

8. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie legalizata)

9. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500

10. Avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism (copie)

11. Proiect D.T.A.C. – 2 exemplare (original)

12. Referate de verificare proiecte conform regulament (original)

13. Proiect D.T.O.E. – 2 exemplare (original)

14. Studiu Geotehnic (1 exemplar original)

15. Expertiza tehnica semnata si stampilata in original (daca este cazul)

16. Documentatie calcul coeficient termic (original)

 

ACTE NECESARE INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE DEMOLARE:

1. Cerere tip si anexa A.D. in 2 exemplare stampilata de catre proiectant

2. Chitanta achitare taxa autorizatie (original)

3. Chitanta privind achitarea taxei O.A.R. (original)

4. Certificat de Urbanism (copie)

5. Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2 ex.)

6. Plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2 ex.)

7. Carte identitate sau certificat inmatriculare agent economic (copie legalizata)

8. Actul de proprietate sau vanzare-cumparare (copie legalizata)

9. Extras de carte funciara la zi si Orto-Foto Plan 1:500 in cazul in care nu exista plan cadastral 1:500

10. Avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism (copie)

11. Proiect D.T.A.D. – 2 exemplare (original)

12. Referate de verificare proiecte conform regulament (original)

13. Proiect D.T.O.E. – 2 exemplare (original)

14. Expertiza tehnica semnata si stampilata in original (daca este cazul)

15. Declaratie notariala vecini (daca este cazul)

 

Pentru interventii asupra imobilelor incluse in lista cladirilor de patrimoniu sau pentru propuneri de noi constructii in zone protejate, Autorizatia de Construire se obtine de la Primaria Municipiului Bucuresti.

Pentru celelalte imobile propuse in zone ce nu sunt incluse in lista de patrimoniu, Autorizatia de Construire se obtine de la primariile de sector.

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.305.55.00

Fax: 021.312.00.30

Web: www.pmb.ro

Relatii cu publicul: Luni - Vineri: 9.00-15.00

REGISTRATURA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI​

Regina Elisabeta, nr. 42, Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.302.15.15

Program depuneri: Luni, Marti, Joi, Vineri: 8:30-16:30 | Miercuri 8:30-18:30

PRIMARIA SECTOR 1​

Bulevardul Banu Manta, nr. 9, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 021.319.10.13 | 021.319.10.14 | 021.319.10.15 | 021.319.10.16 | 021.319.10.17

Fax: 021.319.10.06

Web: www.primariasector1.ro

PRIMARIA SECTOR 2​

Strada Chiristigiilor, nr.11-13, Sector 2, Bucuresti

Telefon: 021.209.60.00

Fax: 021.209.62.82

Web: www.ps2.ro

PRIMARIA SECTOR 3​

Calea Dudesti, nr.191, Sector 3, Bucuresti

Telefon: 021.318.03.23

Fax: 021.318.03.04

Web: www.primarie3.ro

PRIMARIA SECTOR 4​

Bulevardul George Cosbuc, nr. 6-16, Sector 4, Bucuresti

Telefon: 021.335.92.30 | 021.335.92.36 

Fax: 021.337.07.90

Web: www.ps4.ro

PRIMARIA SECTOR 5​

Str. Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.314.43.18

Web: www.sector5.ro

PRIMARIA SECTOR 6​

Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, Bucuresti

Telefon: 037.620.4319 | 037.620.4147 | 037.620.4149

Fax: 037.620.4446

Web: www.primarie6.ro

LOGO 7.png