Proiectare Arhitectură

AVIZE.jpg

Proiectare Arhitectură? Locuinţe, Anexe, Clădiri Birouri sau Locuinţe Colective?

Consultanţă pas cu pas, de la alegerea terenului, proiectare, avizare şi autorizare, alegerea materialelor şi punerea în opera a proiectului tău!

Pentru orice tip de construcţie propusă, fie ea o structură uşoară de grădină precum un foişor din lemn, o terasă sau pergolă, un simplu garaj sau o locuinţă, este bine să începi prin studierea posibilităţilor de utilizare a spaţiului de care dispui, tipul de material din care doreşti construcţia şi evident estetica şi funcţionalitatea acesteia.

Pentru toate aceste aspecte este recomandat să apelezi la un arhitect, cu care poţi stabili toate detaliile şi demersurile pentru ca proiectul tău să se poată concretiza cât mai eficient posibil.

Proiectul de arhitectură este proiectul de bază al construcţiei. Acesta conţine toate datele necesare realizării obiectivului, şi anume: poziţionarea construcţiei pe teren, delimitarea şi compartimentarea, aspectul exterior, volumul şi faţadele, cotele, suprafeţele şi înălţimile construcţiei. Proiectul de arhitectură determină tema pentru realizarea calculelor structurii de rezistenţă şi a traseelor instalaţiilor edilitare (proiecte de specialitate).


NERESPECTAREA PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ ÎN EXECUŢIE DUCE LA NEACORDAREA DE CĂTRE PROIECTANT A RECEPŢIEI FINALE, URMAND CA DOCUMENTAŢIA SA FIE SUPUSĂ UNEI ANALIZE DE CĂTRE REPREZENTANŢII LEGALI AI AUTORITĂŢILOR PUBLICE!

CONTINUŢUL PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ

Proiectul de arhitectură este realizat doar în cadrul unui birou de proiectare sub supravegherea unui arhitect cu drept de semnatură, înregistrat în Tabloul General al Ordinului Arhitecţilor din România.

Proiectul de arhitectură este format din:

•  Documentaţie Tehnică Autorizaţie Construire - D.T.A.C.
•  Proiect Tehnic - P.T.
•  Detalii de Execuţie - D.E.

Conţinutul general al proiectului de arhitectură (diferă in funcţie de complexitate):


•  Plan de situaţie - amplasamentul obiectivului pe teren
•  Plan trasare construcţie
•  Plan fiecare nivel diferit - subteran şi suprateran
•  Plan învelitoare\terasă
•  Faţade\elevaţii obiectiv
•  Secţiuni generale obiectiv
•  Detalii de execuţie (conţine detaliile de execuţie pentru situaţiile speciale)
•  Tablou de tâmplărie - interior\exterior
•  Listă cantităti finisaje estimative - interior\exterior
•  Memoriu General de Arhitectură
•  Proiect îmrejmuire teren
•  Relevee construcţii existente în vederea desfiinţării/extinderii/supraetajării

Toată documentaţia va fi avizată prin realizarea Referatului de Verificare al Proiectului de Arhitectură. Această documentaţie este întocmită separat de către un arhitect verificator atestat.

Proiectul este valabil doar semnat şi ştampilat de către arhitect.
Copierea\reproducerea este interzisă fără acordul biroului de proiectare şi este sanctionaţă conform legii.


CONŢINUTUL PROIECTULUI DE ORGANIZARE EXECUŢIE (D.T.O.E.)


•  Plan de situaţie - amplasamentul obiectivului pe teren şi al zonelor de organizare şantier, inclusiv accesul, zone de depozitare materiale şi deşeuri
•  Memoriu General de Organizare Execuţie - D.T.O.E.

Proiectul este valabil doar semnat şi ştampilat de către arhitect. 
Copierea\reproducerea este interzisă fără acordul biroului de proiectare şi este sanctionaţă conform legii.